diumenge, 18 de juny de 2017

La falta de participació ens obliga a l'anul·lació d'aquesta edició del MemorialLa falta de participación nos obliga a la anulación de esta edición del Memorial

divendres, 29 de gener de 2016

EDICIÓ ANUL·LADA

 BASES CATALÀ
IX MEMORIAL AGUSTÍ TORRENTS I BARRACHINA


GRUP VI DAURAT


IX Concurs Internacional de fotografia digital de muntanya
 "Memorial Agustí Torrents i Barrachina"

ORGANITZA: Grup Vi Daurat
Amb la col•laboració de l'Agrupació Excursionista "Catalunya".

TEMES: A/ Esports de muntanya. B/ El Pedraforca. C/ Fauna i flora de muntanya.

CATEGORIES: Una mateixa fotografia podrà optar a un sol premi. 

PARTICIPANTS: Podran participar tots els aficionats que ho desitgin, residents en qualsevol país, excepte membres del Grup Vi Daurat.

DATA D'ADMISSIÓ: Admetran els treballs rebuts fins el 23 juny de 2017 Les fotografies no hauran estat publicades o presentades en cap altre concurs fotogràfic anteriorment, ni parcialment ni en la seva totalitat.

PRESENTACIÓ D'ORIGINALS: Cada participant podrà enviar un màxim de 3 fotografies per categoria. Per bé que un mateix participant no podrà rebre més d’un premi en la categoria.

Les fotografies s'hauran d'enviar:
Per Internet a l'adreça: grupvidaurat@yahoo.es. (Els formats acceptats són: JPG/JPEG amb una resolució de 300 ppp i una mida mínima de 640x480 pixe'ls i un pes màxim de 2 MB).

Per correu postal, en un CD o DVD, amb les mateixes característiques de resolució i mida que les que enviïn per Internet, encara que sense límit de pes (MB) dirigit a:

Grup Vi Daurat (M. Cabanillas) : Juan de Mena, 15 – 3er 1a.- 08035 Barcelona

Aquest CD o DVD haurà de ser identificat amb el nom de l’autor, així com cadascuna de les imatges que s’incloguin en el mateix. A més a més s’hi haurà d’indicar el Nº de foto, lloc i títol. No es tornaran els CD o DVD remesos pel Concurs. No s'admeten fotografies enviades per cap altre mitjà o de diferents característiques.

Es permet el retoc de les fotografies, sempre que sigui per a aplicar filtres globals que millorin la seva qualitat (esclat, contrast,…). No és permès, afegir o eliminar elements, barrejar vàries fotos o modificar la composició original.

És imprescindible que tots els participants remetin la següent informació, bé sigui via e-mail o correu postal (juntament amb el CD o DVD amb els treballs):

Nom i cognoms: Pseudònim o Àlies (si ho desitja). DNI o Nº de passaport, targeta de residència, etc.:
Telèfon i Correu electrònic
La identificació de cadascuna de les fotografies és obligatòria amb les següents dades:
Lloc i país on es va realitzar la fotografia.
Data de realització (suficient amb l’any, si no es disposa de més dades).
Títol de la fotografia. Categoria o categories en les quals participa.

PREMIS

• Trofeu Montserrat - Lauro Clariana SL, a la millor fotografia i 100€
• Trofeu Pedraforca - Grup Vi Daurat a la millor fotografia del Pedraforca i 100€
• Trofeu Penyagolosa   a la millor fotografía de Flora i Fauna
• Trofeu Saloria  - Grup Vi Daurat a fotografía  finalista
• Trofeu La Mola - Lauro Clatiana SL, a fotografái finalista finalista
• Trofeu Sant Ramon - Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a fotografía finalista
• Trofeu Pica d'Estats - Agrupació Excursionista “Catalunya”, a fotografía finalista
• Trofeu Tossal del Rei - C.E. Sant Boi
a fotografía finalista

DRETS: El concursant ha de ser l’únic titular dels drets d’autor de la fotografia enviada.- Grup Vi Daurat  es reserven el dret de no acceptar fotografies que no s’ajustin als temes proposats o siguin considerades ofensives o de mal gust.
Els premiats cedeixen a Grup Vi Daurat i els col·laboradors que desitgi  els dretsde la ’explotació publicitària sobre les obres presentades que hagin estat premiades.
Els finalistes  es comprometen a facilitar les fotografies en la màxima resolució, abans de bescanviar el seu premi.

PROTECCIÓ DE DADES: El Grup Vi Dauratgaranteix el correcte tractament de les seves dades d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999.

JURAT: Components del Grup Vi Daurat i representants de l'Agrupació Excursionista “Catalunya” o altres que els organitzadors decideixin.

NOTA: Els organitzadors es reserven la facultat d'ajornar la recepció de treballs si la participació i al final del període assenyalat és baixa 

ACCEPTACIÓ: La participació en el Concurs suposa l’acceptació de totes i cadascuna de les presents bases
............................................................................................
EDICIÓN ANULADA
2
MEMORIAL AGUSTÍ TORRENTS i BARRACHINA
GRUP VI DAURAT
IX Concurso Internacional de fotografia digital de montaña
"Memorial Agustí Torrents i Barrachina"

ORGANIZA: Grup Vi Daurat
Con la colaboración de la Agrupació Excursionista "Catalunya"

TEMAS: A / Deportes de muntanya. B / El Pedraforca. C / Flora y Fauna de montaña i D/ Carreras por montaña.

CATEGORÍAS: Una misma fotografía no podrá optar a más de un premio.

PARTICIPANTES: Podrán participar todos los aficionados que lo deseen, residentes en cualquier país, excepto los miembros del Grup Vi Daurat.

FECHA DE ADMISIÓN: Se admitirán los trabajos recibidos hasta el 23 de junio de 2016. Las fotografías no habrán sido publicadas o presentadas en otro concurso fotográfico anteriormente, ni parcialmente ni en su totalidad. 

PRESENTACIÓN DE ORIGINALES: Cada participante podrá enviar un máximo de 3 fotografías por categoría. Si bien un mismo participante no podrá recibir más de un premio.
Las fotografías deberán enviarse:
Por Internet en la dirección: grupvidaurat@yahoo.es. (Los formatos aceptados son: JPG / JPEG con una resolución de 300 ppp y un tamaño mínimo de 640x480 pixe'ls y un peso máximo de 2 MB) .
Por correo postal, en un CD o DVD, con las mismas características de resolución y tamaño que las que se envíen por Internet, aunque sin límite de peso (MB) dirigido a:
Grup Vi Daurat (M. Cabanillas) Juan de Mena, 15 3er 1a - 08035 Barcelona

El CD o DVD deberá ser identificado con el nombre del autor, así como cada una de las imágenes que se incluyan en el mismo. Además se deberá indicar el N º de foto, lugar y título. No se devolverán los CD o DVD remitidos por el Concurso. No se admiten fotografías enviadas por ningún otro medio o de diferentes características.
Se permite el retoque de las fotografías, siempre que sea para aplicar filtros globales que mejoren su calidad (brillo, contraste, ...). No está permitido, añadir o eliminar elementos, mezclar varias fotos o modificar la composición original.
Es imprescindible que todos los participantes remitan la siguiente información, bien sea vía e-mail o correo postal (junto con el CD o DVD con los trabajos)
Nombre y Apellidos: Seudónimo o Alias (si lo desea). DNI o N º de pasaporte, tarjeta de residencia, etc.:
Teléfono. Correo electrónico
La identificación de cada una de las fotografías es obligatoria con los siguientes datos:
Lugar y país donde se realizó la fotografía.
Fecha de realización (suficiente con el año, si no se dispone de más datos).
Título de la fotografía.
Categoría o categorías en las que participa.

PREMIOS
• Trofeo Montserrat - Lauro Clariana SL a la mejor fotografia i 100€
• Trofeo Pedraforca - Grup Vi Daurat   a la mejor fotografia del Pedraforca i 100€
• Trofeo Penyagolosa - Grup Vi Daurat,  a la mejor fotografía de Flora y Fauna
• Trofeo Saloria, a fotografía finalista
• Trofeo La Mola - Lauro Glariana SL, a fotografía finalista
• Trofeo Sant Ramon - Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a fotografía finalista
• Trofeo Pica d'Estats - Agrupació Excursionista “Catalunya”. a fotografía finalista
• Trofeo Tossal del Rei - C.E. Sant Boi
a fotografía fianlista


DERECHOS: El concursante debe ser el único titular de los derechos de autor de la fotografía enviada. - Grup Vi Daurat se reservan el derecho de no aceptar fotografías que no se ajusten a los temas propuestos o sean consideradas ofensivas o de mal gusto.
Los premiados ceden a Grup Vi Daurat i los colaboradores que decida, los derechos de explotación publicitaria sobre las obras presentadas que hayan sido premiadas.
Los premiados se comprometen a facilitar las fotografías en la máxima resolución, antes de canjear su premio.

PROTECCIÓN DE DATOS: Grup Vi Daurat garantizan el correcto tratamiento de sus datos de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999.

JURADO: Componentes del Grup Vi Daurat y representantes de l' Agrupació Excursionista "Catalunya" i Centre Excursionista de Sant Boi


Nota: Los organizadores se reservan la facultat de aplazar la recepción de trabajos si la participación e al final del periodo señalado es baja

ACEPTACIÓN: La participación en el Concurso supone la aceptación de todas y cada una de las presentes bases..

............................................................................................


dilluns, 16 de juny de 2014Everest, Camp d'alçada

dijous, 12 de juny de 2014

La presentació de la IX edició del
"Memorial Agustí Torrents i Barrachina"
a Sant Boi organitzat pel C.E. Sant Boi

....................................
La presentación de la VIII edición del
"Memorial Agustí Torrents i Barrachina"
a Sant Boi de Llobrega

.....................................

The presentation of the eighth edition of
"Memorial Agustí Torrents i Barrachina"
Sant Boi organized by C.E. Sant Boi

dilluns, 25 d’octubre de 2010

UN RECORD QUE SE'NS FA INESBORRABLE

Per Lluis Encinas
President del Centre Excursionista de Sant Boi
De vegades a la vida tenim la sort, la immensa sort, de trobar-nos amb persones que deixen petja. La seva manera de ser, el seu tracte amb la gent, ens deixen tan bon record, que se'ns fa inesborrable. Quan aquest bon record és compartit per molta gent, resulta emotiu i gratificant de poder-ho veure.
Justament això és el que vam poder viure a Sant Boi en la presentació del IV Concurs Internacional de fotografia digital de muntanya “Memorial Agustí Torrents i Barrachina”. L'ambient que s'hi respirava, ja abans de començar l'acte, indicava que era un moment especial, perquè feia goig de veure amb quina alegria i satisfacció es tornaven a trobar, familiars, amics i coneguts de l'Agustí.
Vam voler començar llegint uns fragments de l'escrit que ens va deixar l'Agustí quan va fer l'expedició a l' Aconcagua el 1994, en què se'ns mostra com era i el que sentia. Hi parla dels somnis, de les aventures, de l'amistat, del privilegi d'haver fet el cim. Tot seguit, era la Teresa qui ens explicava els seus records i sentiments envers el seu marit amb poesia i en Jordi, unit amb l'Agustí per una gran amistat, qui ens feia riure explicant-nos algunes anècdotes divertides de quan anaven plegats a la muntanya. Alguna d'elles relacionada, precisament, amb la fotografia. Com que era el primer cop que es presentava una edició del Memorial a Sant Boi i també el primer cop en què el nostre Centre hi col•laborava, estava clar que tant l'un com l'altre també havien de tenir el seu torn de paraula a dalt de l'escenari.
Càlids i molt emocionants van ser també els moments en què el Dr. Josep Antoni Pujante ens explicava els seus records i les seves vivències amb el seu íntim amic. Ell va ser qui ens va explicar el què i el per què del Grup Vi Daurat i del significat que tenen els trofeus del Concurs. “Aquest concurs, ens va dir, es farà fins que ens faltin les forces per fer-ho............”
Després de la projecció de la pel•lícula i abans que l'alcalde de Sant Boi, en Jaume Bosch, fes la cloenda de l'acte hi va haver uns moments divertits, amb el sorteig de llibres i material de muntanya, i emotius amb el lliurament d'un exemplar del llibre “50 anys d'excursionisme a Sant Boi” per a cadascun dels membres del Grup Vi Daurat. Va ser en Manuel Cabanillas qui va llegir la part final de l'escrit de l'Agustí quan va anar a l'Aconcagua, que diu així:
“El cim? Doncs la millor anècdota, la cirereta que corona el pastís.
El proper? No ho sé, el cert és que no deixo de somniar.........”
L'acte s'acabava amb les seves paraules, tal com l'havíem començat. Es tancava el cercle.
Va ser, penso, una festa emotiva. Tal com havia desitjat la Teresa, quan parlàvem dies abans de com volíem que fos la presentació de la IVa edició del “Memorial Agustí Torrents i Barrachina” a Sant Boi.
Lluís Encinas
President del Centre Excursionista Sant Boi

dimarts, 27 d’octubre de 2009

L'Agusti en va enriquir personalment

L'Agusti, per Francesc Sanahuja
Crec que tothom estarà d’acord en que escriure sobre un company i amic que ens ha deixat difícil per raons obvies, el que succeïes es que quan aquesta t’ha enriquit personalment es mereix que hom aporti la seva experiència de relació doncs ajuda també a enriquir l’anima, així doncs i amb la meva modesta intel·ligència verbal, procuraré transmetre el que vaig compartir amb l’Agustí. El vaig conèixer a traves de la relació que tenia amb el Dr. Pujante amic de tots dos i per suposat amb aficions que compartíem des de fa temps així, un dia de primavera varem quedar per fer una visita al seu despatx en el departament de ramaderia i pesca quan l’Agustí era secretari del departament. Així en una oficina varem començar a preparar la primera sortida compartida. Durant aquesta primera trobada vaig pogué comprovar la seva senzillesa i simpatia, home amb idees concretes i positivistes s’afanyava amb marcar les fites que desitjaria assolir en cada moment i com aquest tarannà es freqüent en els cercles de la muntanya va ser fàcil establir la comunicació inicial amb ell.
Crec n’obsta’n que cal separar els dos àmbits de relació un com ha patriota català i l’altra com ha individuo amic dels seus amics. En el primer cas l’Agustí fill de Sant Boi sempre va posar el interès general per sobre del particular i així va entrar en l’àmbit polític sent cap de llista de C.I.U. a Sant Boi de Llobregat on era membre del Club de Rugbi i del C. Excursionista Sant Boi on desenvolupava la seva tasca com alpinista. Va treballar per fer creixa la seva població on va participar de forma activa durant el període mes important de creixement com ha població industrial i eix logístic del Barcelonès. Crec important destacar aquest punts doncs es important que es vegi que era una persona d’una Visio ampla del país i criteris clars per fer créixer les nostres expectatives autonòmiques. Malauradament les seves inquietuds politiques van quedar truncades per aquell nefast accident.
Com ha persona sabia apropar-se amb total facilitat a qualsevol que estimes tant el país com l’àmbit de l’esport i d’aquí el resultat de la llista interminable de persones que van estar en el seu acomiadament.
Ja han passat tres anys i es prou evident la seva presencia en els nostres pensaments i en el dia a dia tant de treball com d’activitats lúdiques n’obsta’n tenim que fer que la seva memòria continuí projecta’ns-el a traves d’aquesta idea del concurs fotogràfic doncs quina millor forma de perpetuar la seva persona que a traves del nostre esport i les imatges que recollim dels indrets mes interessants de les muntanyes que estimem?
Sens dubte aquesta iniciatives del grup “Vi Daurat” en general i d’en Manel Cabanillas en particular ens ajudarà a tots a reconfortar-nos de la manca del nostre comú amic, l’Agustí.
Sempre estaràs amb nosaltres

diumenge, 18 d’octubre de 2009

Si que hi penso amb l'Agusti

L'Agusti per Jep Tapias
Si que hi penso amb l’Agustí i com ens varem fer amics. L’Agustí no ha estat un amic dels que es diu de tota la vida doncs et coneixes de petit,no. Ni tant sols ha estat un company d’excursions de tota la vida, tampoc. L’Agustí vaig tenir la sort de conèixer-lo quan ens preparàvem per anar a l’Annapurna, tot i que a ultima hora no va poder venir a l’Expedició. Doncs si va esser una coneixença de les que ràpidament, per afinitats, simpaties, formes d’esser, ...., es va convertir en un amic com els de tota la vida. Amb molt poc temps ningú diria que ens coneixíem de feia uns mesos o pocs anys.
I això es va quedar així, pocs anys, doncs fent allò que volem, va patir l’accident al Pedra i ens va deixar. Em va deixar amb les ganes d’haver fet mes coses amb ell, certament en vaig fer poques i en podia haver fet més, però em va deixar amb la seva amistat completa, no havíem necessitat gaire temps per sentir-nos amics.

Jep